Vägar till hälsa

Medveten andning hjälper dig att ta rodret

Det går att träna sig på att andas rätt för att lösa upp stress och förebygga ohälsa. Andningsträningen hos Prana vilar på vetenskaplig grund, och jag (Karin Törnkvist) är diplomerad andningspedagog. Med rätt teknik får du mer energi och lättare att hantera känslor i vardagen. Syftet är att du snabbt ska finna dig till rätta i stressande situationer istället för att känna brist på kontroll.

Förebygg ohälsa bland ungdomar

Idag är det många unga som upplever att tillvaron är tuff. Väntetiderna till hjälp i öppenvården är långa. Det går att förebygga psykisk ohälsa innan det blir allvar. Till Prana kan din tonåring komma och få verktyg som hjälper till att stärka självkänsla och självförtroende; att hitta sin egen inre kompass.

Frigörande andning ger ny kraft

Prana är sanskrit och betyder ”ande”. Jag jobbar alltid utifrån en helhetssyn på människan. Frigörande andning är en andningsteknik som genom djup avslappning löser upp spänningar. Den syftar till att ge ny kraft till både kropp och själ; du kan komma till insikt om tankemönster som begränsar dig i vardagen. I samband med frigörande andning har du också coachande samtal, det kan vara skönt att veta att Prana arbetar med full sekretess. Du får en djupare förståelse för kroppens och själens behov.

Coachning för både individ och grupp

Min grundfilosofi är att varje individ har en utvecklingspotential som är större än vad individen själv kan se. Du vill ha hjälp att hitta dina drivkrafter, mål och vägen dit. Ditt arbetslag kan ha liknande önskemål. Jag har mer än 30 års erfarenhet av att utbilda och vägleda arbetslag.  Prana erbjuder coachning för både individer och grupper. Målet är att, precis som en tränare i idrott, locka fram människors fulla potential – då kan man nå verkliga resultat.