Kundröster

Prana har ett stort antal nöjda kunder och kursdeltagare genom åren. Så här säger några av dem.


”Karin, tack för allt stöd jag fick av dig under vad som var en av de tyngsta perioderna i mitt liv. Studerar nu på universitetet, något jag inte hade gjort om det inte vore för dig och  mina föräldrar. Ditt stöd gjorde det möjligt för mig att uppnå min dröm att komma in på juristlinjen för att bli advokat. Inga ord kan beskriva min tacksamhet för att du fanns där för mig.”

Mentorselev, gymnasiet årskurs 3.


”Att få uppleva denna sorts andning, som tar mig tillbaka i barndomen för att hela sitt inre är fantastiskt! Allt är här och nu, jag känner mig väl omhändertagen av Karin som andningspedagog, hon inger ett lugn och en enorm trygghet som gör att jag vågar ge mig hän till att öppna mitt inre.”
Pernilla, 41 år.


”Karin och jag har känt varandra professionellt i flera år. Vi har båda varit verksamma i offentlig sektor, och jag anlitade henne t ex när jag hade rollen som enhetschef i kommunen. Karin utbildade personalen i likabehandlingslagen. Jag har även deltagit i hennes workshops och föreläsningar utifrån teman som stresshantering, självledarskap och andningens betydelse för hälsa. Har själv anlitat och blivit coachad av henne. Karin är professionell och alltid väl förberedd på lyssnarens utgångsläge. Det gör att hon skapar inspiration genom hela processen. Hon har en öppen dialog och lyhörd kommunikation med sin publik, vilket ger en aktivitet och otrolig energi för dem hon möter.”

KRE Karin Edman, konsult i arbetsmiljöfrågor.