Välkommen!

Hur skulle det kännas om medarbetarna fick alla verktyg de behöver för att motverka mobbning och utanförskap?

Hela människan

Jag har grundfilosofin att varje enskild individ har en utvecklingspotential som är större än vad individen själv kan se. Inom personlig utveckling finns ingen ”quick fix”. Jag arbetar med en helhetssyn på människan. I mitt koncept för individuell coachning/stresshantering ingår avslappning och andningsträning, utöver samtal under full sekretess. Vid föreläsningar, kurser och workshops för grupper aktiveras deltagarna genom att jag alltid väver in praktiska övningar för att förstärka lärandet (upplevelsebaserat lärande).

Om mig

  • Diplomerad andningspedagog, Inspiraktiva
  • Driver företaget Prana sedan 1997
  • Mer än 40 års erfarenhet som lärare i högstadiet, gymnasiet och på folkhögskola
  • Utbildad i stresshantering och mental träning av bl a Enhager, Uneståhl
  • Holistisk friskvårdspedagogisk utbildning, Wäxthuset Väddö
  • Stort antal aktuella fortbildningskurser inom stresshantering, andningsterapi, ledarskap och pedagogik

Kurser, föreläsningar och workshops

Jag kommer gärna till din arbetsplats och föreläser om gruppens betydelse för arbetsmiljön och hälsan. Det kan handla om t ex attityder, stresshantering, ledarskapsstrategier, värderingsövningar, målformulering, att hitta arbetsglädjen. Grundförutsättningen för att medarbetarna ska kunna bidra till ett bra arbetsklimat är trygghet i gruppen och förståelse för varandras olikheter. Min arbetsmetod är en garanti för den tryggheten.

I min portfölj finns även långa uppdrag inom t ex arbetslagsutveckling, som kan sträcka sig över en hel skoltermin. Jag har också coachat grupper av långtidssjukskrivna, utbildat lärarassistenter, varit handledare för lärare och lett friskvårdsprojekt på olika arbetsplatser. En av mina hjärtefrågor är att förebygga och stoppa mobbning.

Jag kommer gärna in i tid, innan t ex långtidssjukskrivningar har hunnit bli ett trist faktum.