Ledarskap

Arbetslagsutveckling – tryggare personal för bättre samspel

Behöver ni en aktivitet som ökar gemenskapen och löser upp knutar i arbetslaget? Jag skräddarsyr kurser och föreläsningar som stärker både individen och gruppen på just er arbetsplats. Att få känna sig delaktig och kunna påverka är viktigt för de flesta. Därför har vi ett interaktivt arbetssätt i kurserna och använder upplevelsebaserat lärande. Att stärka gruppens gemenskap och individens tro på sig själv förändrar jobbvardagen både på kort och lång sikt.  När vi kommunicerar öppnare, blir personalen tryggare och vi jobbar bättre tillsammans. Vi är alla varandras arbetsmiljö.

Skolan i mitt hjärta – pedagogiskt ledarskap

Eftersom jag har en lång yrkeserfarenhet som lärare, klappar mitt hjärta lite extra för skolan. Det är få miljöer där ledarskap är så komplext som där. Ett pedagogiskt ledarskap omfattar såväl praktiskt värdegrundsarbete som hög självkännedom och god kommunikationsförmåga. Du kan vara en skolledare som just nu jobbar med attitydförändringar eller stresshantering på arbetsplatsen och vill få fler verktyg. Du kan också vara pedagog (eller annan personal) och vill lära dig mer om hur man förebygger och stoppar mobbning i skolan. Det är bara ett par exempel på områden där jag erbjuder seminarier, workshops och inspirationsdagar för skolpersonal.