Röster från deltagare i utbildningar

"Jag känner mig glad och stolt över att Karin kom och hjälpte oss att komma vidare med arbetslagens kommunikation. Det har utvecklats en fantastisk stämning och en positiv inställning på förskolan."

"En inspirerande , rolig och tänkvärd fortbildning. Bra upplagd - ingen press".

" Man känner sig så stärkt och positiv, att man flyger ut från rummet, när man lyssnat på Karin."

"Allt var bra!Att inte bara behöva sitta passivt och lyssna, utan aktivt vara med i olika övningar".

"Dagen gjorde mig glad. Jag stärktes av insikten att jag kan påverka mycket själv".

"En positiv överraskning. Omväxlande program. Matnyttiga samtal och övningar".

"Jag fick reda på mycket jag inte tänkt på tidigare och
har fått mycket att fundera på".

" Bra för självförtroendet, upplyftande och tänkvärt. Var vad vi behöver få till oss".

" Tack! Nu känns det roligare att börja en ny termin."

" Jag tycker att det var härligt att lyssna på Karin.Det kändes verkligen som en kick inför det som kommer, en bra upptakt efter sommarlovet. Tack för en givande dag!"

" Det har varit en rolig och positiv dag, som manar till eftertanke".

"Karin är entusiastisk, positiv och medryckande. Mycket rolig att lyssna på och bra blandning av föreläsning och övningar".

" Karin lyckades skapa en positiv, accepterande stämning med sin person.Det var en bra början på terminen.


Ett kundurval

Apoteket, Söderhamn och Hudiksvall
Backens skola, Harmånger
Bergby skola, Bergby
Björkbergsskola, Hudiksvall
Bromangymnasiet, Hudiksvall
Bullerbyns Förskola, Hudiksvall
CUL, Hudiksvall
Enångerskolan,Enånger
Färila skola, Färila
HIAB, Hudiksvall
Hudiksvalls Sjukhus,
Håsta skola, Hudiksvall
Idenors skola, Hudiksvall
Iggesunds högstadieskola, Iggesund
Iggesund Paperboard, Iggesund
Kvinnojouren Vändpunkten, Hudiksvall
Kvinnor i Fören
Kvinnliga Företagare, projekt i Medborgarskolans regi
Ljusdals Sjukhus
Los skola, Los
Läroverket, Hudiksvall
Njutångers Förskola, Njutånger
Nordanstigs kommun
Näsvikenskolan, Näsviken
Regnbågen, Hudiksvall
Samhall Resurs, Hudiksvall
Slottegymnasiet, Ljusdal
Stenhamreskolan, Ljusdal
TBV, Hudiksvall
Västra skolan,Hudiksvall
Äldreomsorgen, Hudiksvalls och Ljusdals kommuner
Vanliga uppdrag för skolor

Studiedagar i anslutning till terminsstarter / terminsavslutningar är vanligast återkommande uppdrag liksom arbetslagsutveckling med fokus på mål, samspel och kommunikation.
Utbildningar i förhållningssätt för att förebygga och stoppa mobbning och andra kränkningar är alltid aktuella.
Uppdraget att i elevgrupper förändra attityder och utveckla samspel återkommer också.


För företag och organisationer

Föreläsningar och workshops för att utveckla och stärka samspel och gemenskap i arbetsgrupper.Seminarier för att stärka kvinnors självkänsla och självbild. Kurser för ökad medvetenhet om hälsa och livsstil. Kurser om bemötandets betydelse, de signaler vi sänder ut, hur vi påverkar varandra, tankens kraft,stresshantering och personlig utveckling. Avslappnings - och andningsträning.

För den enskilda personen

Avslappning, stresshantering via andning och mental träning, positivt tänkande, medveten andning, frigörande andning,coachning, stödjande samtal eller handledning är mina redskap för Dig.
Du kan komma i balans, hitta lugn och energi igen redan efter ett par träffar med övningar emellan.Du kan tala med din arbetsgivare och få denna hjälp som förebyggande friskvård.

Prana - Storgatan 60 - 824 52 Hudiksvall - 070-572 18 95 - karin@pranacoach.se

MADE BY ohappa