Arbetslagsutveckling

Behöver ni skapa öppen kommunikation, gemenskap och bra samspel snabbt i en ny personalgrupp/ arbetslag / projektgrupp? Eller bättra på förståelsen i den mogna arbetsgruppen / ledningsgruppen? Kanske nya medlemmar har tillkommit? Det är en klok investering att tidigt utveckla samhörighet och närhet mellan medarbetarna liksom att förankra förståelse för uppdrag och värdegrund hos alla.Det blir då lätt att kommunicera och lättare att lösa både professionella och mellanmänskliga problem innan de blir stora konflikter.
Vill ni stärka arbetsglädje, samspel och positiva attityder?Om samspelet i en grupp ökar, om så bara med en procent,säger forskning, att effektiviteten förbättras mer än tiofalt.
Våra utbildningar för arbetslag handlar om att med ett helhetsperspektiv på individen stödja och hjälpa positiva processer.Deltagarna blir medvetna om, reflekterar över och får träna på förhållningssätt som främjar effektivt samspel.
Alla arbetslag/ personalgrupper behöver då och då hjälp med att aktualisera visioner och mål, omsätta teorier till praktik.Det handlar om värderingar, attityder, ansvar och kommunikation.Utvecklingsprocessen tar fart,positivt och kreativt klimat skapas där alla vill och vågar bidra.
När deltagarna i trygg atmosfär får t ex reflektera över vilka grundläggande värderingar som är nödvändiga, träna på att ge och ta emot feed- back och öva aktivt lyssnande med varandra så öppnas kommunikationen och en större förståelse och närhet skapas i laget.

Utbildningen kan äga rum på Er arbetsplats eller lämplig konferenslokal. Starta den positiva processen med en heldag som omfattar föreläsning och workshop. Vi följer sedan gärna upp Er fortsatta process med handledning och coachning både för grupp och individ när det finns behov.

Hållpunkter för föreläsningar och grupputveckling

* Ledarskap - att leda sig själv och andra i önskad riktning
* Kompassriktning: Visioner - Mål - Delmål - Uppföljning
* Aktiva värderingar - Vad? Hur? Varför?
* Mental träning:tanke - känsla - handling
*Främjande förhållningssätt
* Attityders betydelse för resultatet. Optimism smittar, precis som pessimism...
* Positivt tänkande - Som jag tänker så blir mitt liv...
*Helhetsperspektiv på hälsa: fysisk, mental,social och andlig aspekt
* Stresshanteringstekniker
*Avslappning och andningsövningar
* Kommunikationsövningar - Att lyssna,vilja förstå och bli förstådd
* Feedbackövningar - Att ge och ta emot för att växa och utvecklas

Du kan beställa enstaka föreläsningar och workshops för större eller mindre grupper eller en serie seminarier utifrån ett specifikt behov.

Prana - Storgatan 60 - 824 52 Hudiksvall - 070-572 18 95 - karin@pranacoach.se

MADE BY ohappa