Inspiration

En energipåfyllning via ett helhetspersektiv på människan som ger kunskap, insikt och förståelse till individ och grupp. Ni får en intressant föreläsningsdialog mixad med givande övningar.
Genom ökad självkännedom och förståelse för andra utvecklas samspelet i gruppen och med omvärlden. Deltagarna aktiveras, engageras och uppmuntras.
Genom övningar, samtal och reflektioner skapas hos deltagarna insikter om våra signaler och vilka redskap vi kan använda för att skapa bra relationer.
Alla behöver vi feedback för att växa och utvecklas. Kropp och själ är nära förbundna med varandra.Genom ny kunskap,avslappning, reflektioner och kommunikationsövningar kan Ditt arbetslag efter en inspirationsdag komma närmare varandra, fungera bättre och ha en positivare attityd.

Helhetssyn på människan

Exempel på innehåll i föreläsningarna:
Attityden är allt - att behålla fokus och energi
Tankens kraft - eget ledarskap
Optimism smittar liksom pessimism
Positivt tänkande dvs att se möjligheter och främja lösningar
Ömsesidighet och samspel - det jag ger ut får jag tillbaka
Betydelsen av konstruktiv feedback
Aktiva värderingar och empatisk kommunikation
Avslappning och stresshantering.
Utbildningen genomförs via föreläsning, dialog, reflektioner och par/ gruppträning.Erfarenheten visar att vi blir kreativa och lär oss bättre när vi är delaktiga, motiverade och aktiva. Därför kan även inslag av t ex massage,bild, dans och sång förekomma om det passar in i gruppen.Du kan beställa enstaka föreläsningar ( minst 90 minuter), halvdagar eller hela dagar.

Fokus där ni behöver det


En hållbar utbildningssatsning som ger kunskap, skapar energi och glädje för individens och gruppens positiva utveckling.
Fokus kan läggas där just er arbetsplats bäst behöver det.

Prana - Storgatan 60 - 824 52 Hudiksvall - 070-572 18 95 - karin@pranacoach.se

MADE BY ohappa