Utbildningar med helhetsperspektiv på individ och grupp

Hur skapas arbetsmiljöer, där alla är engagerade, vågar ge sitt bästa,utvecklas och stödja andra - och ha roligt samtidigt? Mina föreläsningar och utbildningar handlar om detta. Genom utveckling av självkännedom, medvetenhet och självledarskap kommer processen i gång. Arbetsinsatserna hänger nära ihop med attityder och engagemang.
Tror du att varje människa vill utvecklas och ha en meningsfull vardag? Då tror du också att attityder, förståelse och samspel kan bli bättre i de flesta grupper..
Föreläsningsdialog varvas med övningar och reflektioner, enskilt och gruppvis. Utbildningen kan hållas i konferenslokal eller på er arbetsplats.
För enskilda personer kan det handla om att få stöd och redskap att skapa balans och harmoni i livet, finna sin egen kraft, öka sin självkänsla och kreativitet.

Vanliga utbildningsuppdrag :

• Ledarskap i skolan
• Arbetslagsutveckling & Samspel & Kommunikation
• Handledning/Coachning
• Förebygg och stoppa mobbning i skola / på arbetsplats
• Stresshantering & Positivt tänkande
• Medveten andning & Frigörande andning för personlig utveckling

Prana - Storgatan 60 - 824 52 Hudiksvall - 070-572 18 95 - karin@pranacoach.se

MADE BY ohappa