Förebygg, upptäck och stoppa kränkningar och mobbning

Framgångsrikt arbete mot kränkningar och mobbning

Varför har mobbning och andra kränkningar inte minskat på våra skolor trots lagstiftning och krav på handlingsplaner?
En trolig orsak kan vara skolpersonalens stress.
Andra orsaker kan vara okunnighet,omedvetenhet,osäkerhet och otydlig värdegrund på skolan. Känner man sig osäker på hur man ska agera, vad som är bäst att göra i den akuta situationen, finns tyvärr risk för att man inget gör.
När personalen får användbara kunskaper i att förebygga och stoppa är det lättare att agera rätt innan det går för långt.
Med ny insikt i vad som är kränkande beteenden och dess skadliga konsekvenser engageras alla vuxna, repar mod att agera och får stopp på de skadliga beteendena.
Först får ni en föreläsning som engagerar och ger redskap och kunskap till alla lärare och övrig personal. Därefter träning i arbetslag eller utvalda grupper så att förhållningssätt och åtgärder blir trygga redskap att använda.
Detta är en okomplicerad satsning som ger din skola en beprövad trygg grund för att arbeta både långsiktigt förebyggande och stoppa akuta situationer.

Utbildning för personal i förskolor och skolans tidigare år

Att arbeta i nuet för framtiden

Här får personalen redskap för och träning i att bemöta och bekräfta barnen så att de utvecklar positiv självbild,lär sig känna igen och hantera känslor, utvecklar empati och förmågan att samspela.Detta påverkar samtidig personalens arbetsklimat och samarbete positivt.
Deltagarna får insikt i vårt ömsesidiga beroende och hur vi påverkar varandra. De utvecklar kommunikationen och tränar ett främjande förhållningssätt som stödjer barnens sociala och emotionella utveckling.
Utbildningen erbjuds i flera steg:
Att starta processen med en inspirationsföreläsning för storgrupp följd av seminarier för enskilda arbetslag är en bra väg. Utbildningen kan organiseras mycket nära era behov.

Prana - Storgatan 60 - 824 52 Hudiksvall - 070-572 18 95 - karin@pranacoach.se

MADE BY ohappa