Ledarskapsutveckling i skolan

Ledarskap är inte medfött.Det kan läras och tränas precis som andra färdigheter.
Jag erbjuder kurser i ledarskapsträning för både lärare och rektorer som vill utvecklas i sin ledarroll.
Fokus i kurserna ligger på att stärka ledarens trygghet, öka självkännedom, ge relevant kunskap, verktyg och träning.Stresshantering och kommunikation ingår alltid. Förmågan att inspirera, möta och motivera både grupp och enskild individ utvecklas genom träning, reflektion och feed- back.Deltagarna utvecklar sitt professionella ledarskap genom fokus på värderingar,sammanhang,vision och mål för skolan.

När ett medvetet och tryggt förhållningssätt finns hos rektor och lärarkår blir det lättare för alla elever att nå sina mål.Skolans anda präglas av positiv syn på lärande och utveckling.
Med ökad självkännedom och förståelse för andra vågar medarbetarna utveckla en öppen och kreativ dialog sinsemellan, med elever och vårdnadshavare.Detta gör stor skillnad. När elever/ grupper känner sig förstådda och sedda ökar deras motivation och engagemang.

Starta processen nu!

Du kan boka föreläsningar, seminarier, kurser och handledning för utveckling och stöd i din/ dina medarbetares funktion som lärare eller skolledare.
* Väck lusten och modet hos medarbetarna att utvecklas!
Boka en inspirerande, rolig och intressant föreläsning som sår frön, ger insikter och förståelse.
* Inspiration för lärare/ lärarassistenter som vill hitta mera trygghet,balans, glädje och kreativitet i sitt arbete.
* Handledning för rektors ledarskap.
* Observation och handledning för lärares ledarskap

Prana - Storgatan 60 - 824 52 Hudiksvall - 070-572 18 95 - karin@pranacoach.se

MADE BY ohappa