Personlig utveckling

Frigörande andning

Genom frigörande andning kan du öka din självinsikt, släppa gamla begränsande mönster och komma framåt i din personliga utveckling. Denna andningsmetod togs på 1980- talet till Sverige av Lena - Kristina Tuulse som tillsammans med Bo Wahlström startade Andningspedagogutbildningen på Wäxthuset på Väddö.Sedan dess har massor av människor utbildats och hittat mera balans, hälsa och energi.Frigörande andning är ett starkt redskap för personlig utveckling,självinsikt,självledarskap och utveckling av en hälsosam livsstil.
En andningssession tar två timmar. Den omfattar andning ca 1,5 timme och samtal före och efter andningen. Gå in på någon av länkarna nedan för utförlig information om denna andningsmetod.
Frigörande andning löser upp blockeringar och frigör livsenergi.
Välkommen att andas hos mig!
Förfrågningar eller tidsbokning:
070 - 572 18 95 eller via mail karin@pranacoach.se


Medveten andning och stresshanteringsandning

Medveten närvaro i nuet hänger ofta ihop med en medveten andning.
I lyckad stresshantering är därför andningen avgörande för en hållbar förändring. I meditation och yoga är andningen viktig för den goda effekten på kropp och själ.
Vår andning är både automatisk och viljestyrd. När vi blir medvetna om att vi kan styra vår andning kan vi lättare ta kontroll över tankar och känslor. Vi hittar vägen inåt, kan lyssna, välja och fatta de beslut som gagnar oss och omvärlden bäst. Vi tar kontroll över våra tankar och känslor. När vi genom en medveten andning kommer i kontakt med alla delar av oss själva, dvs kropp,logik,känslor, intuition och ande fattar vi beslut som leder till långsiktigt goda resultat.Beslut med hänsyn till alla aspekter.
När du genom upprepad medveten andning och avslappning kommer i kontakt med din kropp, dess signaler och behov hittar du tillbaka till balans och hälsa på ett naturligt sätt.

Prana - Storgatan 60 - 824 52 Hudiksvall - 070-572 18 95 - karin@pranacoach.se

MADE BY ohappa