Aktuellt

Att skapa och bevara en trygg arbetsmiljö

Forsknings - och erfarenhetsbaserad utbildning med fakta, reflektioner och övningar som rustar deltagarna att förebygga och stoppa kränkningar.Utbildningen genererar även öppnare klimat i arbetsgruppen och förbättrar därigenom samarbetet.
Deltagarna aktiveras i dialog, reflektioner och övningar.
Målgrupp:arbetsplatser/ arbetslag/ elever/ lärare /skolledare/

Syftet är att utveckla allas engagemang och förmåga att skapa och bevara en trygg miljö i skolan/på arbetsplatsen/ i arbetslaget.
Mål: 1. Deltagarna ökar sin insikt och förmåga att planera och agera för tryggare lärmiljö/ arbetsmiljö.
2. Deltagarna får ökad kompetens att förebygga skadliga beteenden och stoppa akuta kränkningar.
Gruppstorlek: föreläsning max 50 personer, seminarium max 20 personer
Du kan boka från 90 min till heldag.
Kontakta mig gärna för mera information och prisuppgift
Mobil:070 - 5721895
Tfn: 0650 - 12093
E-post: karin@pranacoach.se
Hemsida: Kontakt på www.pranacoach.se

Prana - Storgatan 60 - 824 52 Hudiksvall - 070-572 18 95 - karin@pranacoach.se

MADE BY ohappa